Jaarcijfers

Balans per 31-12-2021

ACTIVA31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
VASTE ACTIVA ALGEMENE RESERVE 
Gebouwen/Terreinen 00Saldo per 1 januari 39.78140.481
Apparatuur 2.8664.073Resultaat boekjaar 2.973-700
Saldo per 31 december 42.75439.781
BESTEMMINGSRESERVE
Energiepaviljoen35.00035.000
Fonds windmotor 13.82013.484
Fonds Sudergemaal 34.43730.975
Vervanging boot 3.9003.900
87.15783.359
SCHULDEN LANGE TRM. 00
VLOTTENDE ACTIVA    SCHULDEN KORTE TRM. 
Voorraad 919919Crediteuren  0502
Vorderingen
Omzetbelasting 4e kw 1.155927
Overige debiteuren 06
1.155933
Geldmiddelen 129.471 123.642
TOTAAL ACTIVA129.911123.642TOTAAL PASSIVA 129.911123.642
Balans per 31-12-2021