Schenken

It Damshûs wordt slechts in geringe mate gesubsidieerd door de overheid. Daarom zijn we sterk afhankelijk van inkomsten voor toegang tot het museum en inkomsten uit de verkoop van consumpties en de museumwinkel. Daarnaast vormen giften een behoorlijk deel van onze inkomsten. Dat kunnen giften zijn voor het tot stand brengen  van uitbreidingen en activiteiten of giften als bijdrage in de exploitatie van ons museum.

De stichting It Damshûs is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor komen schenkingen aan It Damshûs in aanmerking voor een belastingvrijstelling. Voor welke gift dit geldt en in welke mate, is sterk aan wisselingen onderhevig. Het is daarom verstandig een site van de belastingdienst te raadplegen.

Steeds meer Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Voor It Damshûs zijn nalatenschappen van groot belang om uitbreidingen te financieren. Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals It Damshûs, dan heeft u een testament nodig. Deze maakt u bij de notaris. U kunt It Damshûs begunstigen met een erfstelling of een legaat. It Damshûs hoeft als ANBI geen erfbelasting te betalen.

Voor verdere vragen over schenkingen kunt u altijd contact opnemen met onze secretaris: info@damshus.nl