Vrijwilligers bij It Damshûs

It Damshûs is een redelijk omvangrijk openlucht museum. Toch worden alle werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. Wel worden bestellingen incidenteel bij bedrijven gedaan, zoals horeca inkopen, groot onderhoud, enz.

Eigenlijk is er een constant behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor de volgende activiteiten:

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van het museum (het openluchtmuseum It Damshûs, het Sudergemaal, de organisatie van boottochten en de Amerikaanse windmotor op de Veenhoop.

Gebouwenonderhoud.

Het onderhoud van de (16)  opstallen van openluchtmuseum It Damshûs  gebeurt door vrijwilligers: schilderen, herstellen en waar nodig vervangen van onderdelen.

Terreinonderhoud

Het terrein van 5 ha. Wordt door vrijwilligers onderhouden. Grasmaaien (deels door een robot), hekkelen, onkruid wieden, enz. vraagt veel tijd.

Baliemedewerker

De balie wordt door twee mensen bezet van mei tot en met september van 13.30-16.30 uur. Baliemedewerkers innen de entree, verzorgen de horeca, zorgen dat het uiterlijk schoon is, runnen de museumwinkel  en doen de opstallen open en weer dicht na sluitingstijd. Buiten deze tijden wordt incidenteel een beroep gedaan op vrijwilligers voor de baliedienst.

Gidsen

Gidsen leiden groepen bezoekers rond. Deze groepen bv. bij familiedagen, bedrijfsuitjes, groepen leerlingen van een school worden rondgeleid door gidsen in ca.  1 – 1,5 uur. Voor de gidsen is een beschrijving beschikbaar.

Schippers

It Damshûs verzorgt boottochten naar bijvoorbeeld De Kraanlannen, het Sudergemaal en over het Koningsdiep. De twee boten worden bemand door vrijwillige schippers en vrijwilligers die behulpzaam zijn bij in- en uitstappen. Ook voor het onderhoud van de boten zijn vrijwilligers nodig.

Activiteiten

It Damshûs verzorgt de openstelling en instandhouding van het Sudergemaal. Het Sudergemaal is in het zomerhalfjaar ’s weekend geopend. Daarnaast worden er met regelmaat losse activiteiten gepland o.a. de boartersdei. Deze worden gerund door vrijwilliger.

Kortom er zijn nooit genoeg vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@damshus.nl.

Vrijwilligers maken het museum klaar voor de opening van het seizoen.