De oude turfbok werd te gevaarlijk als boot om bezoekers mee rond te varen. Net als in het verleden krijgt de turfbok nu een vaste plaats en zal worden verbouwd tot woonbok. Hij heeft een plaatsje gekregen in het petgatenlandschap.

Op de foto wordt de turfbok vervoerd door een kraan van Loonbedrijf Lageveen. Hiervoor was het water in de petgaten naar een lager peil gebracht.