Het museumseizoen zit er vrijwel op. Er komen nog wat losse activiteiten. Hiervan houden we je via de nieuwsbrief
op de hoogte. En natuurlijk gaat het onderhoud gewoon door. Dat stopt immers nooit.

Het afgelopen jaar moesten we weer op gang komen, na een periode met Corona-onderbrekingen. Toch werd het een bijzonder jaar. Vooral door de Domela Passie met Meindert Talma en Freek de Jonge. Zie onderstaande foto

We willen je graag dank zeggen voor je activiteiten voor It Damshûs. Zonder onze vrijwilligers kan het museum niet bestaan!