De werkzaamheden aan de buizen vorderen gestaag. Op de foto’s is het verschil in oud en doorgeroest en nieuw glimmend materiaal goed te zien.