In de tweede week van februari 2023 gaat de renovatie van het Sudergemaal van start.

De renovatie van de uitlaadzijde is dringend nodig, deze begon steeds meer te lekken waardoor we geen goed vacuüm konden krijgen om te kunnen pompen. Om het daar droog te krijgen heeft Knol een speciaal waterkerend schot moeten maken om die aan de afvoerzijde (nieuwe vaart) te plaatsen waarna de dik twee meter water weg gepompt kon worden gepompt. Hier lag aan de onderkant van de betonvloer heel veel bewapening bloot waardoor betonrot was ontstaan.

Bij de aanvoer (vijverkant) was heel weinig betonrot en de vijver kon voor het grootste gedeelte zo leeg lopen naar het zilverkanaal. En de laatste 50 cm kon eenvoudig weg worden gepompt zodat de aanvoerbuis los kon worden geschroefd. Ook hiervoor komt ook nieuwe buis.

Verder is renovatie van het pompwerk aan de kant van de vijver nodig. De inlaat van de pomp en het metsel- en stucwerk zijn aan herstel en vervanging toe. Daarvoor zal de inlaat grotendeels worden drooggelegd.

De renovatie wordt uitgevoerd door Knol Akkrum. De directievoering is in handen van Kijlstra-Brouwer architecten. Waarschijnlijk is de renovatie in september 2023 afgerond, ruimschoots op tijd om in gereed te zijn bij het 100-jarig van het Sudergemaal bestaan in 2024.

De renovatie wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân (monumentensubsidie), Bouwcultuurfonds Friesland. Stichting De Blauwe Kamp, Dinamofonds, Gebiedsfonds Nij Beets,  Gravin van Bylandt Stichting, Hendrik Muller Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Van Teyens Fundatie, Freonen fan it Damshûs en Van Heloma Stichting.