De afgelopen winter is de 10 jaar oude maquette van het terrein It Damshûs opgeknapt. U begrijpt dat met deze  respectabele leeftijd, dat de maquette een opknapbeurtje nodig had. Twee vrijwilligers, Jan Lauwerijssen en Fokke Veenstra, zijn maandenlang elke maandagmorgen deskundig en gedegen te werk gegaan. Zienderogen fleurde het geheel op. Huisjes werden mee genomen om thuis af te schilderen. Borstels, koffieprut, zand en veenmos van eigen land werden gebruikt om daken, strobulten en ripen zo natuurgetrouw  mogelijk weer te geven. Hulde aan onze vrijwilligers, die elke maandag het onderhoud van het museum voor hun rekening nemen, om alles weer spic en span voor het seizoen in orde te krijgen.