Over het Sudergemaal

In het Sudergemaal wordt beleefd op welke wijze het drassige land, dat na de vervening overbleef, door bemaling in cultuur gebracht kon worden. Het Sudergemaal 

werd in 1924 gebouwd en was één van de eerste elektrische gemalen in Friesland. De pompen geven een goede indruk van de kracht waarmee het waterverzet plaats vond.  Als de bovengrondse pomp maalt wordt het water uit de vijver naar de Nieuwe Vaart gepompt. Ook vinden in het gemaal tentoonstellingen plaats van werk van beeldend kunstenaars die een betrokkenheid hebben bij het Friese landschap.

Er is een rolstoel aanwezig.

Met dank aan FreKoMovie