De restauratie van het Sudergemaal is in februari 2023 begonnen.  

Het werk wordt uitgevoerd door Knol Akkrum, een allround aannemingsbedrijf in  grond-, weg- en waterbouw. Op bijgaande  foto’s is het te repareren gat in de pijp van de waterafvoer (kant van de nieuwe vaart) goed te zien. Deze wordt vervangen door een nieuwe buis.

Door de werkzaamheden zal het Sudergemaal de komende maanden voor publiek gesloten zijn. De verwachting is dat het gemaal na de zomer weer te bezichtigen is.

De restauratie is ook te volgen op de Facebook pagina van het Sudergemaal.

De restauratie is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Fryslân, het Bouwcultuurfonds Friesland, Stichting Blauwe Kamp, Dinamo Fonds, Freonen fan It Damshûs, Gebiedsfonds Nij Beets, Gravin van Bylandt Stichting, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Van Teyensfundatie en de Van Heloma Stichting