Het boekje It Damshûs beleeft zijn 5e druk. In het boekje is opgenomen de brochure “korte historie van Nij Beets”. Om meer recht te doen aan de inhoud luidt  de titel nu “Turfgraven in Nij Beets”.

In het boek wordt uitgebreid ingegaan op het turfgraven in het laagveen.  Het ontstaan van het veen en de  techniek van het turf maken komen aan de orde. Ook schetst Dijkstra de erbarmelijke sociale omstandigheden waaronder geleefd en gewerkt werden.

Tot slot wordt de historie van Nij Beets beschreven. Onder andere Oud Beets, grondbezit, veldnamen, het âldddjip en de pioniers uit Giethoorn worden belicht.

In 2013 is het boek, dat in 1972 voor het eerst werd uitgegeven, grondig bewerkt. Nu wordt het onder een nieuwe naam opnieuw uitgegeven. Het boek van 64 pagina’s is voor €6,95 te koop in It Damshûs.