Arrangementen

Bij It Damshûs zijn twee soorten arrangementen te boeken:

1. Damshûs arrangement

Groepen kunnen een arrangement boeken bij ons museum. Deze arrangementen zijn bij uitstek geschikt voor familiedagen, uitstapjes van verenigingen en de jaarlijke personeelsreis van een bedrijf. In onderling overleg wordt een passend programma samengesteld.

Een arrangement kan onder andere bestaan uit (een combinatie van):

  • een bezoek aan Openluchtmuseum It Damshûs met een rondleiding
  • koffie en/of gebak en/of een lunch in het openluchtmuseum
  • het bekijken van de film armoe-werk-macht-strijd in de filmzaal
  • een bezoek aan het Sudergemaal met (evt.) een demonstratie van het waterpompen; 
  • varen naar het Sudergemaal;
  • een rondvaart met een van onze boten evt. met lunch of koffie in It Polderhûs in De Veenhoop of Restaurant Pier’s Hiem in Nij Beets. 

In overleg kunt U een passend arrangement samenstellen. Telefoon: (06)  83 69 40 95.

2. Arrangement arm-rijk

Nog geen 6 kilometer zijn Beetsterzwaag en Nij Beets van elkaar verwijderd. Maar een schriller contrast is nauwelijks denkbaar. Beetsterzwaag was eeuwenlang de vestigingsplaats van Friese adel en patriciaat. De monumentale herenhuizen, patriciërswoningen en staten, de bijbehorende parken en dienstwoningen herinneren nog steeds aan dit rijke verleden. Als grootgrondbezitter hebben vele families hun rijkdom vergroot door de veenafgravingen in Nij Beets. 

Nij Beets was rond de vorige eeuwwisseling een van de armoedigste streken van ons land. Velen dachten dat een dergelijke armoede onmogelijk was buiten de grote steden. Niet voor niets stelde een parlementaire enquêtecommissie rond 1900 een onderzoek in naar de sociale omstandigheden in de veenderijen. Dit verleden kan opnieuw worden beleefd in het openluchtmuseum It Damshûs.

Programma arrangement:

10:30 uur Aankomst en koffie in It Damshûs in Nij Beets
11:00 – 11:30 uur Film: ‘armoe-werk-macht-strijd’, over de sociale verhoudingen in Nij Beets
11:30 – 12.30 uurRondleiding met gids over het terrein van openluchtmuseum It Damshûs
12:30 – 13:15 uur Lunch in het openluchtmuseum
13:15 uur Vertrek naar Beetsterzwaag 
14:00 – 15:00 uur Rondleiding met gids langs de monumentale panden in de Hoofdstraat

Het arrangement wordt op verzoek door ons gepland voor groepen. Neem contact op met (06)  83 69 40 95.

Kosten: € 32,00 p/p (inclusief entree, koffie, lunch en rondleidingen).