Educatie

Openluchtmuseum It Damshûs is bijzonder geschikt voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Door een bezoek aan het museum maken de leerlingen op een levendige en actieve manier kennis met hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ongeveer 1920.

  • Een rondleiding met een gids
  • Het maken van tekenopdrachten (tekenborden zijn aanwezig)
  • Polsstokspringen over een petgat vanaf 2 schansen
  • Het maken van een rondvaart met één van onze boten (op afspraak)
  • Puzzeltocht met zoekopdrachten en vinden wachtwoord
  • Het bekijken van een DVD-presentatie over de vervening in Nij Beets

Voor scholen is o.a. in ons museum het volgende mogelijk:

Ook zijn er leszakken aanwezig in het museum. In de leszakken zit een voorwerp uit het museum + 3 lessuggesties en een omschrijving. 
Bij de aanvraag om met uw school het museum te bezoeken kunt u een leszak reserveren. U moet de leszak zelf ophalen. De leszak moet tijdens uw bezoek aan het museum weer worden ingeleverd.

Voor vragen en afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Ittsje Wolthers. 

Telefoon (06)  83 69 40 95.