Arrangement arm-rijk

 
 
Nog geen 6 kilometer zijn Beetsterzwaag en Nij Beets van elkaar verwijderd. Maar een schriller contrast is nauwelijks denkbaar. Beetsterzwaag was eeuwenlang de
vestigingsplaats van Friese adel en patriciaat. De monumentale herenhuizen, patriciërswoningen en staten, de bijbehorende parken en dienstwoningen herinneren nog steeds aan dit rijke verleden. Als grootgrondbezitter hebben vele families hun rijkdom vergroot door de veenafgravingen in Nij Beets.
 
Nij Beets was rond de vorige eeuwwisseling een van de armoedigste streken van ons land. Velen dachten dat een dergelijke armoede onmogelijk was buiten de grote steden. Niet voor niets stelde een parlementaire enquêtecommissie rond 1900 een onderzoek in naar de sociale omstandigheden in de veenderijen. Dit verleden kan opnieuw worden beleefd in het openluchtmuseum It Damshûs.
 
 
Programma arrangement:
 
10:30 uur
Aankomst en koffie in It Damshûs in Nij Beets
11:00 - 11:30 uur
Film: ‘armoe-werk-macht-strijd’, over de sociale verhoudingen in Nij Beets
11:30 – 12.30 uur
Rondleiding met gids over het terrein van openluchtmuseum It Damshûs
12:30 – 13:15 uur
Lunch in het openluchtmuseum
13:15 uur
Vertrek naar Beetsterzwaag
14:00 – 15:00 uur
Rondleiding met gids langs de monumentale panden in de Hoofdstraat
 
Het arrangement wordt op verzoek door ons gepland voor groepen. Neem contact op met (06)  83 69 40 95.
 
Kosten: € 32,00 p/p (inclusief entree, koffie, lunch en entreebedragen).