museumregistratie verlengd!! 

Stichting Museum It Damshûs heeft bij de herijking van de museumregistratie, in het kader van de steekproef 2021, aangetoond de museale taken nog steeds op verantwoorde wijze te vervullen.  
De museumregistratie wordt verlengd per: 13 april 2022.
 
Stichting Museumregister Nederland 
 

 

Damshûs klaar voor nieuwe seizoen


 
34 vrijwilliger hadden zich aangemeld voor de NL-Doetdag 2022. Onder stralende weersomstandigheden hebben zij, uitermate enthousiast, ons openluchtmuseum "klaargemaakt" voor het nieuwe seizoen. Alles werd gelucht, schoongemaakt en op zijn plaats gezet. Het was duidelijk: iedereen heeft er weer zin in! De pandemi-gelatenheid lijkt doorbroken. Laat 2022 een uitstekend museumjaar worden!
 

TOP-zuil en mozaïeksofa onthuld

 
 
Vrijdag 29 oktober werden de TOP-zuil en de mozaïeksofa feestelijk onthuld. Dit gebeurde door respectievelijk wethouder Rob Jonkman van Opsterland en Elly Hoogeveen en Margriet Ledegang, initiatiefneemsters van het sofaproject.  Foto's onder links en rechts.
Op de bovenste foto nemen de makers van de sofa alvast plaats op de bank.
 

Zuil TOP geplaatst

 
15 oktober is de zuil bij het Toeristisch Overstappunt in Nij Beets geplaatst. De zuil is eigendom van het Recreatieschap Marrekrite. De zuil biedt informatie voor wandelaars en fietsers hoe bestaande fiets- en wandelroutes met elkaar verbonden zijn.
De zuil staat aan een knooppunt van wandelroutes en  niet ver af van het knooppunt voor fietsroutes.
 
Naast de zuil komt binnenkort de mozaïekbank te staan. Op deze wijze wordt het parkeerterrein van openluchtmuseum It Damshûs behoorlijk opgefleurd.
 
Later wordt bekend gemaakt wanneer beide objecten officieel worden geopend.  
 

 

Expositie Mello Sevinga geopend

 
uiterst rechts op de foto Siebren Siebenga; derde van rechts Mello Sevinga
 
Zaterdag 31 juli opende Siebren Siebenga (oud-wethouder van Heerenveen) de expositie 'it frije fjild' in het Sudergemaal.  Op de expositie wordt werk van Mello Sevinga getoond. De expositie geeft een inkijkje in It Fryske frije fjild; wrâld fan fûgels, wyld en fisk. Deze expositie luidt de heropening in van het Sudergemaal, na een (te) lange onderbreking door de Corona-pandemie. 
 

Boekje van Oene Dijkstra opnieuw uitgegeven

 
Het boekje It Damshûs beleeft zijn 5e druk. In het boekje is opgenomen de brochure “korte historie van Nij Beets”. Om meer recht te doen aan de inhoud luidt  de titel nu “Turfgraven in Nij Beets”.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan op het turfgraven in het laagveen.  Het ontstaan van het veen en de  techniek van het turf maken komen aan de orde. Ook schetst Dijkstra de erbarmelijke sociale omstandigheden waaronder geleefd en gewerkt werden.
Tot slot wordt de historie van Nij Beets beschreven. Onder andere Oud Beets, grondbezit, veldnamen, het âldddjip en de pioniers uit Giethoorn worden belicht.
In 2013 is het boek, dat in 1972 voor het eerst werd uitgegeven, grondig bewerkt. Nu wordt het onder een nieuwe naam opnieuw uitgegeven. Het boek van 64 pagina’s is voor € 6, 95 te koop in It Damshûs.
  

Mozaïek sofa geplaatst 

 
 
Dit wordt een mozaïeksofa. Vanmorgen gebracht door een enorme oplegger en geplaatst op het parkeerterrein van It Damshus. Hij gaat gemozaïekt worden door inwoners (> 12 jaar) van Nij Beets. Binnenkort komt er een artikel in de Nijsbeetster. Kijk op voor meer info op fb @mozaïeksofanijbeets. Er komen in juni (12 en 26) workshops. Ervaring is niet nodig, het volgen van een workshop is een voorwaarde. We starten met mozaïeken op de eerste zaterdag van juli. Opgeven kan via mozaieksofa@gmail.com. Op de foto poseert Elly Hoogeveen, bestuurslid van It Damshus en initiatiefneemster van het project.

  

Oude turfbok wordt woonbok

 
 
De oude turfbok werd te gevaarlijk als boot om bezoekers mee rond te varen. Net als in het verleden krijgt de turfbok nu een vaste plaats en zal worden verbouwd tot woonbok. Hij heeft een plaatsje gekregen in het petgatenlandschap.
Op de foto wordt de turfbok vervoerd door een kraan van Loonbedrijf Lageveen. Hiervoor was het water in de petgaten naar een lager peil gebracht. 

 

Bruggetjes vernieuwd

 
 
De twee bruggetjes die het grote museumterrein verbinden met het turfgebied en het petgatenlandschap zijn vernieuwd. Beide bruggetjes moesten opnieuw gefundeerd worden. Op de foto is te zien hoe er nieuwe pijlers zijn geplaatst.  

 

Camper TV op bezoek in It Damshûs

 
In september 2020 maakten Erik en Wilma van Camper TV een tripje door Zuid-Oost Friesland, ook wel ‘Het andere Friesland’ genoemd. Volgens hen 'dichtbij huis, maar met een internationale uitstraling'. Nu nog iets minder bekend bij het grote publiek, maar verrassend mooi.
Hun videorapportage is te zien op Zuidoost Friesland : Het andere Friesland 2. Musea - YouTube of door op de pijl te klikken
 

Lindeboom op 'rotonde' voor entreegebouw 


Op de "rotonde" voor het entreegebouw van It Damshûs is een lindeboom geplant. De boom, een geschenk van de Cornelia-stichting, is een stek van één van de de lindebomen in de Overtuin in Beetsterzwaag.
De oudste linden dateren van rond 1782 (of mogelijk ouder) en zijn geplant in de toen geometrische tuin met rechte vijvers. De linden zijn als rijen langs de vijvers geplant. Delen van die linderijen zijn door de tuinarchitect Roodbaard gespaard, toen die de tuin omvormde naar de meer landschappelijke aanleg met slingerende paden en een langgerekte vijver.
De linden in de Overtuin zijn unieke getuigen van een stukje Hollandse boomkweek geschiedenis waar nog maar weinig van bekend is. We weten in ieder geval dat vanaf de 16e tot en met de 18e eeuw vele scheepsladingen met plantgoed van Hollandse linden geëxporteerd werden naar Engeland, Noord-Duitsland, de Scandinavische landen, de Baltische staten en Rusland. Verscheidene 17e en 18e eeuwse lanen in deze landen bestaan nog steeds uit geïmporteerde Hollandse lindeklonen, afkomstig van Hollandse boomkwekerijen. Zo dus ook de linden in onze Overtuin, die een stukje levende geschiedenis zijn. 
  

Onderhoud gaat gewoon door

 
Ondanks het Corona-virus gaat het onderhoud aan het terrein en de opstallen gewoon door. De petgaten waren door de woekerende waterplanten nauwelijks meer bevaarbaar. Er moest een speciale boot met hekkel-apparatuur aan te pas komen om de waterplanten te verwijderen.
Ook het dak van het zgn. De Wilde-huisje was aan vernieuwing toe. Op bovenstaande foto is te zien dat het afdekken met nieuw riet bijna voltooid is.
 

Ook 'travellers of the world' op bezoek

 
 
Linda en Remco, eigenaren van de website 'travellers of the world' hebben in de zomer van 2020 It Damshûs bezocht. Net als bij 'stralend Nederland' worden deze bezoeken georganiseerd door  (de toeristische promotor) Zuidoost Friesland.
Op  de website van Linda en Remco is hun enthousiaste verslag te lezen. De foto's geven ook een fraai beeld van ons museum.

 

Redacteur blog 'Stralend Nederland' op bezoek 

 

Sandra van Bijsterveld heeft een toeristische website "Stralend Nederland." Begin juni 2020 bezocht ze Zuidoost Fryslân voor een reportage op haar website.  Uiteraard kon een bezoek aan It Damshûs niet ontbreken. Op haar site staat een uitgebreide reportage van haar bezoek en hele mooie foto's.

 

Winterkunstevenement "verlost"

 
 
Een impressie van het kunstwerk van Pat van Boeckel met een gedicht van Tsjêbbe Hettinga tijdens het winterkunst-evenement 2019-2020 in It Damshûs.