EXPOSITIE MEI/JUNI 2018: PIER FEDDEMA

LEVENSBESCHRIJVING
Pier Feddema werd op 2 juni 1912 geboren als boerenzoon in Anjum. Op de lagere school in Anjum blonk hij al uit in tekenen. Hij ging naar de Kweekschool in Dokkum en haalde op 19-jarige leeftijd de akte van bekwaamheid als onderwijzer. Hij kon meteen aan de slag als onderwijzer aan de chr. Rehobothschool in Hemrik. In de kost bij bakker Dijkstra in Wijnjewoude leerde hij Tite kennen met wie hij in 1938 trouwde. Na de oorlog verhuisden de Feddema’s naar Groningen waar Pier leraar tekenen aan de "Kleuterkweek" werd.
Na korte tijd als leraar tekenen aan de U.L.O. in Balk gewerkt te hebben, verhuisde het gezin naar Drachten waar hij tot aan zijn pensionering in 1977 werkte aan het Ichtus College. Kort daarna gingen Pier en Tite terug naar Balk waar Pier in 1983 op 71-jarige leeftijd overleed.
 
 
 
Fries dorp 2, Contékrijt 1978, Bruikleen Stichting Pier Feddema

ONTWIKKELING
Het tekentalent kreeg een vlucht toen Pier Johan Bolding ontmoette, een schilder/tekenaar die les gaf aan de kunstnijverheidschool in Groningen. Van hem heeft hij veel geleerd en nog meer gevoel bij het tekenen gekregen. Via Johan Bolding kwam hij in aanraking met Herman Dijkstra. Deze Groningse kunstenaar gaf op zaterdag les aan amateurs. Deze twee kunstenaars doken in de tweede wereldoorlog onder bij Pier en Tite Feddema in Oudwoude om te ontkomen aan de werkverschaffing in Duitsland. In de oorlog en na de oorlog ontmoette Pier Feddema , zijn zwager Jan van der Bij, Klaas Koopmans, Sjoerd Huizinga en Jaap Rusticus. Ook zij wilden graag tekenen en schilderen en ook wel beeldhouwen. Toen hij in Drachten en later in Garyp kwam te wonen werden de contacten intensief. Ze kwamen regelmatig bij elkaar, soms met familie, om elkaars werk te zien en te bespreken. Ze noemden zich als groep: Yn’e line. Ze maakten ook met elkaar kennis met werk van andere kunstenaars. Met De Ploeg, met Gerrit Benner en met het Vlaams expressionisme. Eigenlijk met vertegenwoordigers van het expressionisme. Ook de schilders van Yn’e line gingen die kant op. In de jaren vijfig en zestig braken ze echt door, zowel in hun expressie, creatief, als ook naar buiten toe. Regelmatig werd hun werk geëxposeerd. Ze ontwikkelden allemaal een eigen handschrift.
 
 
Pier Feddema heeft ook een eigen beeldtaal ontwikkeld. Toch is het moeilijk om die te omschrijven, omdat er ook een ontwikkeling in te zien is. Wat heeft hij niet in schetsboeken en op grote vellen papier getekend. Toch merk je in de ontwikkeling van zijn werk dat hij van het meer uitbundig expressieve op zoek gaat naar het eenvoudig lijnenspel. Met gedekte kleuren in tekeningen soms toegevoegde kleuren om een accent aan te geven. Hij kon gewoon goed tekenen, maar hij ging weglaten, naar voren halen. En zo ontstond een eigen stijl.
 
zie verder: www.pierfeddema.nl