Informatie over het museum

 
 

Adressen en andere gegevens

 

(secretaris Paul van der Molen)
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
T: (0512) 46 10 18 of (06) 52 48 16 00
 
 
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
T: (0512) 46 15 99 of (06)  83 69 40 95
 
Ripen 3
9245 VG Nij Beets
 
(contact Franke Kooijker)
De Greide 21,
9203EW Drachten.
T: 06 10 38 69 26.
 
(contact Jan Frieswijk)
Vlaslaan 83
9244 BZ Beetsterzwaag
T: (0512) 38 27 03
 
ANBI gegevens