Informatie over het museum

 
 

Adressen en andere gegevens

 

(secretaris Sjouke van der Meulen)
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
T: ( 0512) 46 17 16
 
 
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
E: info@damshus.nl 
T: (0512) 46 15 99 (alleen tijdens opening)
(06)  83 69 40 95 (allen reservering)
 
 
Ripen 3
9245 VG Nij Beets
 
(contact Franke Kooijker)
De Greide 21,
9203 EW Drachten.
T: 06 10 38 69 26.
 
(contact Jan Frieswijk)
Vlaslaan 83
9244 BZ Beetsterzwaag
T: (0512) 38 27 03
 
ANBI gegevens