19 februari 2019 19:30 uur
Dr. Jörg Gigler: energietransitie, hoe pakken we dat aan op weg naar 2050
 
Jörg Gigler geeft een inkijk in de ontwikkeling van het op handen zijnde klimaatakkoord. Hij belicht daarbij de manieren waarop we de energietransitie op weg naar het jaar 2050 kunnen realiseren. Vragen zoals welke oplossingen zijn er, wanneer kunnen we die verwachten, en op welke schaal worden die toegepast, passeren daarbij de revue.
Hoe zorgen we ervoor dat onze woningen, de mobiliteit en onze industrie klimaatneutraal worden? Ook zal hij de rol van duurzame waterstof toelichten. En er is ruimte voor vragen en discussie.
Jörg Gigler (1967) werkt ruim 20 jaar aan het thema duurzaamheid, waarbij de focus in de laatste 12 jaar op de interactie tussen duurzaamheid en gas ligt.  
Sinds 2013 is Gigler werkzaam als zelfstandig consultant met als werkterrein de thema’s energie, duurzaamheid en innovatie rondom gas. Momenteel is hij directeur van het TKI Gas. Hij heeft aan de Wageningen Universiteit gestudeerd (Landbouw-techniek). In 2000 heeft hij met succes zijn promotieonderzoek afgerond op het thema bio-energie.
 
14 april 2019 14:30 uur
Prof. Yme Kuiper: Tussen Recht voor Allen en Verlosserschap: het charisma van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
 
 
 
In 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was waarschijnlijk de belangrijkste grondlegger van het socialisme in Nederland. Voor onze streek heeft Domela Nieuwenhuis een bijzondere betekenis. Hij bezocht Nij Beets meermalen. Vaak om stakingen toe te spreken. Het kiesdistrict Schoterland (waarbinnen Opsterland ligt) koos Domela Nieuwenhuis in 1888 in de Tweede Kamer. In zijn eerste toespraak in de kamer vroeg hij aandacht voor de wantoestanden in Nij Beets.
 
In dit jaar vinden in Fryslân op tal van plaatsen activiteiten plaats rond Domela Nieuwenhuis. 
Professor Yme Kuiper opent deze middag ook de expositie over Domela in het Damshûs.
Prof. dr. Yme Kuiper is emeritus hoogleraar aan de RU Groningen. Hij bekleedde een bijzondere leerstoel "Historische buitenplaatsen en landgoederen" en een bijzondere leerstoel "Historische antropologie en Antropologie van religie". Hij publiceerde meerdere artikelen over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en was betrokken bij de verschijning van aantal boeken over hem.
 
De entree voor lezingen bedraagt € 6,00 (inclusief koffie/thee).
 
Eerdere lezingen
28-10-2108 
Bertus Mulder
Piter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij