Lezingen  2021 

 
 
Entreeprijs € 6,00
I.v.m. corona is de lezing toegankelijk middels een geldig coronabewijs (QR code uitgeprint of op de telefoon).  
  
17 maart 2022 20:00 uur 
Koos van Houdt 
 

Unieke Unie, Europees denken is onmisbaar 

Koos van Houdt (1954) is na zijn studie publiekrecht in Groningen journalist geworden, eerst als parlementair journalist in Den Haag, later als Europees politiek journalist.
Terwijl in politiek Den Haag de Europese Unie vaak wordt gezien als ‘internationale organisatie’, is de Unie zoveel meer. 
 
Van Houdt zal de actuele stand van zaken met de toehoorders doornemen, en gaat natuurlijk ook in op specifieke zaken zoals het klimaatbeleid, het landbouwbeleid enz. 
 
 
 
7 april 2022 20.00 uur
Jan Pieter Visser  
 
         "Zoals de jongens deze       gedenkwaardige avond opereerden" 
 

De overval op de Blokhuispoort

Zondag 8 december 2019 was het 75 jaar geleden dat 26 leden van de Friese KP (knokploeg) de beruchte gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden binnendrongen.
Hun oogmerk was het bevrijden van een tweetal sleutelfiguren van het verzet in het Noorden, die door martelingen belangrijke gegevens, wapenvoorraden, namen, adressen, en de structuur van de ondergrondse, zouden prijsgeven aan de Duitsers.
Om deze ramp te voorkomen werd een plan bedacht de gevangenis te overvallen. Geen geweld, geen vergelding; dat was het uitgangspunt.
Niet slechts 2, maar uiteindelijk 51 mensen werden bevrijd.
Het boek ' De Mannen van de Overval'  van Hessel de Walle geeft inzicht in de veelomvattende gevolgen die zijn ontstaan bij de deelnemers ten gevolge van de moed om op te komen voor Vrede en Democratie.    
 
 
 
28 april 2022 20:00 uur 
Dr. Tjerk de Reus 
 
 

Literatuur en theologie 

Hij zal het verband laten zien tussen romans van hedendaagse auteurs en het aloude verschijnsel van de religie.
 
Zelfs bij thema's als big data, algoritmes en digitalisering is dit verband te zien: romanschrijvers maken hierbij graag gebruik van theologische inzichten. 
Dat gebeurt natuurlijk ook bij grote thema’s als goed en kwaad, zinvolheid en leegte, geboorte en dood, schepping en vernietiging.
 
Niet vreemd, want religies zijn van ouds de schatbewaarders van rijke gedachten over wie de mens ten diepste is.
 
Tjerk de Reus schrijft geregeld over deze thema's in het Friesch Dagblad en elders.  
 
 
 
Eerdere lezingen
14-10- 2021 
Willem  Foorthuis 
Duurzaam Coöperatief Ondernemen  m.n. in de landbouw 
05-10-2021 
Kerst Huisman
Beata Karspinka 
Kinderarbeid, vroeger en nu 
(maand van de geschiedenis) 
20-02-2020 
Jos Schouwenaars 
Rumoer om moerassen 
24-01-2020 
Janny van der Molen 
Volg het spoor van Geertje Kleefstra 
12-11-2019 
Rob Leemans &
Cees van Dam 
Jan Jacob Slauerhoff, zijn leven en zijn gedichten
08-10-2019 
Anne-Goaitske Breteler
De traanjagers
14-04-2019
Yme Kuiper
Het charisma van Domela Nieuwenhuis
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2018 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij
23-02-2017
Anne Jelle Schilstra 
Over de International Peatland Society