Lezing in It Damshūs: donderdag 1 maart 2018 om 19.30 uur.
 

dr. Hans Elshof: 

bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen

 

 
Elshof zal ingaan op het proces van bevolkingskrimp dat al enige tijd in sommige regio’s in Noord-Nederland plaatsvindt. Aan de hand van cijfers over verhuisgedrag zal hij laten zien hoe de krimp van invloed is op de bevolkingssamenstelling in Noord-Nederlandse dorpen. Daarnaast zal hij vertellen over de gesprekken die hij gevoerd heeft met inwoners uit krimpdorpen. Zij ervaren een verlies van voorzieningen en een afname van de kwaliteit van de leefomgeving.
Toch blijkt krimp een langzaam proces en daarom kunnen overheden, maatschappelijke instanties, bedrijven en burgers goed inspelen op de veranderende omstandigheden. Het
sluiten van een basisschool is bijvoorbeeld zeker niet het einde van een dorp. Dr. Elshof heeft diverse ideeėn en voorstellen om ondanks bevolkingskrimp dorpen toch vitaal en krachtig te houden.
 
Elshof is onderzoeker en data-analist, werkzaam bij het adviesbureau CMO STAMM te Groningen. Hij hecht grote waarde aan het vertalen van cijfers naar informatie die begrijpelijk is voor burgers en beleidsmakers. Daarbij richt hij zich vooral op het thema leefbaarheid en krimp. In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar de bevolkingskrimp in Noord-Nederland. Hij woont met zijn vrouw in de voormalige school in De Veenhoop.
 
Dit is een lezing van belang voor de toekomst van ons allemaal!
 
Entree € 6,00 (inclusief koffie).
 
 
Volgende lezing(en): nog niet bekend
 
 
 
 
Eerdere lezingen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en  de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij