dinsdag 12 november 20.00 uur door Rob Leemans en Cees van Dam

Jan Jacob Slauerhoff, zijn leven en zijn gedichten 


 
Cees van Dam 
Jan Jacob Slauerhoff 
Rob Leemans 
 
Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van Nederlands grootste dichters, kwam uit Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen vertaald. Deze altijd rusteloze, flamboyante en melancholische man, bevoer alle wereldzeeën.
In de voordracht wordt aan de hand van een PowerPoint-presentatie het leven verteld van Slauerhoff door Rob Leemans. Tussendoor worden meerdere gedichten voorgedragen door Cees van Dam. Het geheel wordt muzikaal aangekleed door fado’s met filmbeelden.
De presentatie duurt ruim een uur en is een mengeling van gesproken woord, lichtbeelden en muziek. Nadien is er eventueel gelegenheid voor een gedachtenwisseling.
Rob heeft gevaren als stuurman op de Grote Handelsvaart en is nadien traumachirurg geworden. Later heeft hij ook weer als scheepsarts en als stuurman gevaren bij zowel de marine als op het zeilend zeeschip de Eendracht. Tijdens het varen is hij enthousiast geworden over de gedichten van Slauerhoff en voelt zich ermee verbonden.
Cees is Neerlandicus, filosoof en voordrachtskunstenaar en heeft al langere tijd belangstelling voor het leven en werk van Slauerhoff.
 
Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) Reserveren niet nodig/mogelijk 
 
 
 
24 januari 2020 19:30 uur 

Janny van der Molen: 'volg het spoor van Geertje Kleefstra'

 
 
Geertje Kleefstra 
 
Janny van der Molen
 
Geertje Kleefstra was een populaire Friese socialistisch propagandiste uit de Zuidoosthoek van Friesland. Geboren in Roordahuizum (1874) en overleden te Clermont-Ferrand (1962). In het sterfjaar van Domela Nieuwenhuis is het belangrijk ook aandacht te geven aan zijn vrouwelijke tijdsgenoten. Al op achttien jarige leeftijd trad zij op op bijeenkomsten voor het algemeen vrouwenkiesrecht.  In de jaren 1893 tot 1896 trad zij op tientallen plaatsen op, vooral in de Zuidoosthoek van Friesland. Het duurde niet lang of zij hield ook redevoeringen over onderwerpen als 'Aan wie de schuld?', 'De vrouw en het socialisme', 'Godsbegrip' en 'Wat is vrijheid?'. Ook de politie ging op haar letten. Het duurde evenwel tot eind 1895 eer de justitie bij haar toesloeg. Door verzet tegen de politie kwam zij een maand te Leeuwarden in het gevang. Eind 1896 werd zij in Amsterdam wegens majesteitsschennis gearresteerd. Als zovele anderen, onder wie Stienstra, vluchtte zij naar het buitenland.
 
 
Janny van der Molen ging naar de School voor de Journalistiek in Utrecht en studeerde  sociaal-culturele theologie.
Ze was eerst publiciteitsmedewerker van de landelijke koepel Slachtofferhulp in Utrecht. Daarna volgden vele andere banen, zoals publiciteitsmedewerker van de Vervoersbond en de Vakcentrale CNV en het IKV. In Fryslân was ze journalist voor het Friesch Dagblad en later communicatieadviseur en tekstschrijver.
Ze schreef o.a. in 'Etty Hillesum in Context'. 'Over engelen, goden en helden' was haar eerste 'echte' boek. Haar laatste boek "It Deiboek" gaat over Geertje Kleefstra.
De boeken van Janny gaan vooral over geschiedenis, wetenschap, filosofie en psychologie. Haar lezers zijn tussen de 10 en 100 jaar oud. Verschillende van haar titels zijn inmiddels vertaald naar onder andere Engels, Frans, Zweeds, Japans Turks en Koreaans.
 
 
Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) Reserveren niet nodig/mogelijk 
 
Volgende lezing
 

20-02-2020
Jos Schouwenaars
Rumoer om moerassen
 
Eerdere lezingen

08-10-2019 
Anne-Goaitske Breteler
De traanjagers
14-04-2019
Yme Kuiper
Het charisma van Domela Nieuwenhuis
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2018 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij
23-02-2017
Anne Jelle Schilstra 
Over de International Peatland Society