vrijdag 24 januari 2020 19:30 uur 

Janny van der Molen: 'volg het spoor van Geertje Kleefstra'

 
 
Geertje Kleefstra 
 
Janny van der Molen
 
Geertje Kleefstra was een populaire Friese socialistisch propagandiste uit de Zuidoosthoek van Friesland. Geboren in Roordahuizum (1874) en overleden te Clermont-Ferrand (1962). In het sterfjaar van Domela Nieuwenhuis is het belangrijk ook aandacht te geven aan zijn vrouwelijke tijdsgenoten. Al op achttien jarige leeftijd trad zij op op bijeenkomsten voor het algemeen vrouwenkiesrecht.  In de jaren 1893 tot 1896 trad zij op tientallen plaatsen op, vooral in de Zuidoosthoek van Friesland. Het duurde niet lang of zij hield ook redevoeringen over onderwerpen als 'Aan wie de schuld?', 'De vrouw en het socialisme', 'Godsbegrip' en 'Wat is vrijheid?'. Ook de politie ging op haar letten. Het duurde evenwel tot eind 1895 eer de justitie bij haar toesloeg. Door verzet tegen de politie kwam zij een maand te Leeuwarden in het gevang. Eind 1896 werd zij in Amsterdam wegens majesteitsschennis gearresteerd. Als zovele anderen, onder wie Stienstra, vluchtte zij naar het buitenland.
 
 
Janny van der Molen ging naar de School voor de Journalistiek in Utrecht en studeerde  sociaal-culturele theologie.
Ze was eerst publiciteitsmedewerker van de landelijke koepel Slachtofferhulp in Utrecht. Daarna volgden vele andere banen, zoals publiciteitsmedewerker van de Vervoersbond en de Vakcentrale CNV en het IKV. In Fryslân was ze journalist voor het Friesch Dagblad en later communicatieadviseur en tekstschrijver.
Ze schreef o.a. in 'Etty Hillesum in Context'. 'Over engelen, goden en helden' was haar eerste 'echte' boek. Haar laatste boek "It Deiboek" gaat over Geertje Kleefstra.
De boeken van Janny gaan vooral over geschiedenis, wetenschap, filosofie en psychologie. Haar lezers zijn tussen de 10 en 100 jaar oud. Verschillende van haar titels zijn inmiddels vertaald naar onder andere Engels, Frans, Zweeds, Japans Turks en Koreaans.
 
 
Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) Reserveren niet nodig/mogelijk 
 
 
donderdag 20 februari 2020 19:30 uur
 

Jos Schouwenaars: rumoer om moerassen  

 
Verwondering en bewondering, goed beschouwd is dat de kern. Met de verhalen in zijn pas verschenen boek ‘Rumoer om moerassen’ wil Jos Schouwenaars zijn verwondering delen over de magie van veengebieden. Over hun ontstaan en de bijzondere planten die ze gevormd hebben. Tegelijk onthullen de verhalen zijn bewondering voor de mensen die er wonen en die in deze drassige vlakten werken om er een bestaan op te bouwen.
Twee van deze verhalen schetsen de avonturen van eigenzinnige waterbeheerders bij het ontginnen van moerassen in de 17e eeuw. Daarbij wordt ingegaan op het werk van de Zeeuw Cornelius Vermuyden in het Engeland van koning Charles I. Ook verhaalt hij over de inspanningen van de Hollander Nicolaes de Wit en vader en zoon Meijer, die in opdracht van verschillende pausen werken aan de ontginnen van de Pontijnse moerassen onder Rome.
Het derde verhaal gaat in op de actualiteit van dit moment, de enorme veenbranden in Indonesië en het werken aan een beter en duurzaam beheer van de veengebieden daar.  In dat fictieve verhaal is een Wageningse waterdeskundige de hoofdpersoon. Hierbij gebruikt de schrijver ook feitelijke gebeurtenissen en eigen ervaringen.
Jos Schouwenaars vertelt in de lezing over de omstandigheden waarin de hoofdpersonen in deze verhalen hun werk doen, over de mensen met wie ze zaken moeten doen en over de weerstand en problemen die ze daarbij tegen komen. Zijn uitleg wordt afgewisseld met het voorlezen van passages uit de verhalen in zijn boek .
Er wordt afgesloten met een schets van de huidige problematiek bij het gebruik en beheer van de veengebieden in Nederland en wereldwijd.
 
Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) Reserveren niet nodig/mogelijk  
 
 Eerdere lezingen
12-11-2019 
Rob Leemans &
Cees van Dam 
Jan Jacob Slauerhoff, zijn leven en zijn gedichten
08-10-2019 
Anne-Goaitske Breteler
De traanjagers
14-04-2019
Yme Kuiper
Het charisma van Domela Nieuwenhuis
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2018 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij
23-02-2017
Anne Jelle Schilstra 
Over de International Peatland Society