Fototentoonstelling historie Polderhoofdkanaal

 
Het kanaal werd in 1875 gegraven voor de afvoer van turf. Het was een zgn. DUW- project (Dienst Uitvoerende Werken). Het kanaal werd in 1959 afgesloten. Eerst werd de Noordersluis bij De Veenhoop in 1959 gedempt. De tweede sluis bij het Sudergemaal in Nij Beets volgde in 1967. Het Polderhoofdkanaal was daarmee gesloten voor de scheepvaart.
 
Na de sluiting van het kanaal ijverde de plaatselijke Kanaalkommisje, waarin vertegenwoordigers van de dorpen langs het kanaal zitting hadden, gedurende twintig jaar voor heropening voor de pleziervaart. Dat ging met veel tumult, rechtszaken en een gevecht tegen de klok — vanwege subsidies — gepaard. Uiteindelijk is het in 2016 gelukt het kanaal weer open te krijgen
 
In deze fototentoonstelling worden afbeeldingen getoond van het graven en functioneren van het kanaal toen het het nog volop in bedrijf was.

 
Het kanaal maakt deel uit van de waterbeheersing in de grote veenpolder, bij droogte laat men boezemwater instromen en als er te veel water is wordt er water geloosd op de boezem door middel van een gemaal. In de grote veenpolder komt kwel van het Drents Plateau naar boven. Door deze kwelstroom is het water in het Polderhoofdkanaal van een uitzonderlijke kwaliteit. Een gevolg hiervan is dat in het kanaal een goed ontwikkelde onderwatervegetatie aanwezig is. Onderdeel hiervan is de zeer zeldzame gestreepte waterroofkever. Daarnaast komen nog een aantal beschermde soorten voor.