Boottochten

It Damshûs beschikt over twee boten die ingezet worden voor onze bezoekers. We hebben een  turfbok. De turfbok werd vroeger gebruikt om turf uit ondiepe vaargeulen naar vrachtschepen te vervoeren. De turfbok is een open boten. Passagiers bevinden zich midden in de natuur; het is gewenst zich hierop te kleden. Bij te slechte weersomstandigheden (naar het oordeel van de schipper) gaat de tocht niet door.
Daarnaast hebben we nog de werkboot "De Snikke". Deze werd vroeger gebruikt door het waterschap. Deze boot heeft een overkapping.
Er zijn vaste routes op een vastgestelde datum. Voor deze tochten moeten individuele bezoekers reserveren. Zie verder bij agenda.
 
Ook is het voor groepen mogelijk om een boottocht te maken. Deze tochten kunnen een uiteenlopende bestemming hebben, afhankelijk van de voorkeur van de groep. Er zijn aantrekkelijke arrangementen mogelijk waarin bij voorbeeld opgenomen:
 
*
met een gids het openluchtmuseum  It Damshûs bezoeken
*
met een gids het Sudergemaal bezoeken
*
koffiedrinken (evt. met gebak) en/of lunchen in It Damshûs 
*
koffiedrinken (evt. met gebak) en/of lunchen of dineren in Pier's Hiem (indien Koningsdiep bevaarbaar is) of het Polderhûs 
*
bezoek aan het Tripgemaal in Gersloot (koffie en expositie) 
vaartocht langs het Polderhoofdkanaal en het Koningsdiep naar het aquaduct in het Koningsdiep
vaartocht naar De Deelen met excursie 
vaartocht naar de kaasboerderij De Deelen met excursie (evt. koffie en gebak)

 
Informatie over en reserveren van deze arrangementen kan in overleg (06)  83 69 40 95
 
 
Turfbok
Snikke