zaterdag 22 juni 2019 van 10:00 - 17:00

TOPDAG: MUZIEK, BOEKEN, KUNST EN BEWEGING

 
 
Er was van alles te doen bij het openluchtmuseum It Damshûs: cultuur, muziek en sportiviteit. De hele dag was er een kunst- en boekenmarkt, georganiseerd door de Opmeerse kunstenaar Koos Beemsterboer. Naast het gebruikelijke aanbod, hadden enkele boekenkraamhouders de inhoud van hun aanbod aangepast aan de geografie en de geschiedenis van Nij Beets.
De markt werd ’s ochtend verlevendigd door de deelnemers aan de RABO-fietstocht, die in het openluchtmuseum een eerste pleisterplaats hadden. Naast koffie was er ook de gelegenheid om met de informatie van de gidsen meer te weten te komen over het museum. Maar liefst 1200 mensen waren in Gorredijk opgestapt en fietsten onder bijna ideale omstandigheden: weinig wind en stralend weer.
’s Middag werd de boeken- en kunstmarkt verlevendigd door jonge muzikantjes die oefenden voor een gezamenlijke uitvoering. De scholieren uit Balk, Koudum, Langezwaag, Tijnje, Wijnjewoude,  Gorredijk, Ureterp en Nij Beets speelden voor het eerst samen. Onder leiding van de medewerkers ‘Spelenderwijs’ van de Opsterlandse Muziekfederatie, Guus Pieksma, Geertje Sybesma, Petra Rodenburg en Trienke de Vries, speelden de muzikantjes of de vonken  er vanaf vlogen. Om half vijf zat het oefenen erop en gaf het orkest, dat voor het eerst samenspeelde, een bijna vlekkeloze uitvoering. Ze maakten de naam van het project waar: het was in alle opzichten spelenderwijs. De muziekkorpsen hebben er vast nieuwe aanwas bijgekregen!